HLASUJTE PROSíM PRo Baby Fayce -- TADY
↓ ↓ AKTUÁLNĚ ↓ ↓
♫MUSiiC♪
na MĚSííC červenec -- JeSSe McCarTneY
na MĚSííC srpen -- LaDy GaGa
na MĚSííC Září -- P!NK
na MĚSííC ŘÍJeN -- JUSTIN BIEBER

Červenec 2009

JeSSe McCartNeY ,,

25. července 2009 v 14:57 | |>HeLLoO_BaByY<| |  Avatary,Picty. . . . . . .
by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org

Hodnocení::: 100%
Počet::: 39
Čmajznuto komu?::: jessemccartney.blog.cz
Zdroj pro tebe?::: |>HeLLoO_BaByY<|

Jesse McCartney

druhá BLESKOVKA

25. července 2009 v 14:02 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org

druhá BLESKOVKA
  1. AHooJ
  2. Máš Ráda JeSSe McCartneYHo ??
  3. HLáSNeš pro mně TaDýý ?? - PRo °-° THe _ MaLinKa °-° & US5
  4. KOLIKÁTýý to byl HLááSek ?
  5. JOf . . . . PoSLouCháš TeeĎ NĚJAKouu PÍSNIČKuu ??
  6. LíBí se Tii MuuJ NoVeeJ DeSs ?
  7. TaK OKeeJ -- Myslim buDeem KONČííT **
  8. TaaK PP . . . a ZaSee se STááV xP
  9. Joa DIPLOMeeK NEBUDee ,,Já nedělám DIPLÍKy -- NEWa ?
  10. ČáUu

KONEC

24. července 2009 v 23:21 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
s Moíí POMOCíí -- by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org

KONeeC . . .

AHooJ ,,NEKONČííM JÁ -- ae Jee !1308!KONeeC ZÁPISu SBéček !843! . . . !798! v CELÉM ČLÁNKU !1257! MáTee VýSLEDKíí !684! :

JeSSe McCartNeY

24. července 2009 v 23:12 | |>HeLLoO_BaByY<| |  MUSííC
by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org
UPe KRÁSNáá písnička . . . . Ůáá !! JedNouu sem ji slyšela na ÓČKu xD -- a od te doby je pstě MOJéé xD !! JeSSe McCartNeY : How Do You SLeeP

TŘETíí KOLO

23. července 2009 v 21:41 | |>HeLLoO_BaByY<| |  SONB

by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org

HOJeeC LIDíí ,,Je TuU

TŘETíí KOLO SONBLOGu

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
hihi.gif image by Salisko ZAČNĚTE
CLICKnutím na CELÝ ČLÁNEK

POZASTAVUJuu . . .

22. července 2009 v 11:32 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
ČáUu . . Noo POZASTAVUJuu !! Jee mi Too LÍToo ,,ae ASíí lepší než ZRUŠENíí BLOGuu Nee Mám pro Too I DŮVODY :
1.DŮVOD --> Naša BÁBINa začaLii kopat ČESNeeK -- TaKŽe jim ( nejspííš ) buDuu chodit POMÁHAT
2.DŮVOD --> PŘÍŠTíí týden jeDuu na PRiiČ ( na prázky ) -- Na CELÍ TÝDEN TAKŽee bych steJNě musela POZASTAViiT
3.DŮVOD --> Mám ZARACHaa na BuuK ,,taKŽe se na PC dostaNuu MÁLO KDy ( to uz jsem psala )
Noo DOUFááM Žee vám Too STAČíí . . . PROTOŽee pozastavuJuu už

TEĎ

ZATííM JSEM ŽÁDNé články NEPŘEDNASTAVILA ae ASíí PŘEDNASTAVííM PROTOŽee MUSíí NĚKDY ZAČííT 3.KOLO SONBlogu
a TAKii 24.7. KONČíí zápis SB
´


zatím ČáUu -- a ZA TÝDEN
Too znamená že nebuDuu
obíhat SB xD ( smozdřejmě ) !!
-- a SB -- když buDete mít na BLOGu
zápis ( třeba na TŘÍDĚNí AFFS )
TaaK NA MNěě NEZAPOMEŇTee !!

TaaK PŘECee JENooM x))

20. července 2009 v 22:57 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
ČáUu . . Noo tak sem See na PC PŘECee JENooM DOSTALaa -- Joo a mám PRoo vás NOVINKuu ,, RÁNoo na BLoG buDuu choDíívat . . " Noo VLasTNě RÁNoo buDuu chodívat na PC xD ,, a TAKii se zastaVíím na BLOGuu

Na BuuK SICee neMůŽuu xD -- ae RÁNoo
(TEN DOTYČNEJ CO MI ZAKÁZAL NA BuuK) NENíí doMaa
,, PRee jezDíí do PRÁCee
( xD SAMOZDŘEJMě) -- Noa TááK MůŽuu na BuuK !! NĚJaK MooC TOHo zase NEPŘIDáám
,, VBC NeFíím esi VBC NĚCoo PŘIDááM
. . . Noo ae buDuu Tuu xD -- Toee HLAVNíí ,, Nee
xD xP
Noo tak Já už ZASee LETííM
-- MOŽNÁ Tuu eCee NECoo přiDáám x)) . . .MOŽNÁ Nee x(( ,, UFiDííM xP . . . . . ČááU


KONeeC DRUHÉHO KOLA

19. července 2009 v 23:56 | |>HeLLoO_BaByY<| |  SONB

KONeeC

V SONBLOGu
DRUHéé KOLo
Doo TŘETííHO KOLA nePOSTUPUJíí :

Sorry . . . . .

19. července 2009 v 21:32 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
AHooJ LIDii . . . SPíŠ SBéčka -- Je Too ŠPATNý . . . . . . MooC ŠPATNý !! Na PC See TeeĎ NĚJaK NEDOSTANuu (viz) -- Noo zítra jeDuu k BÁBINě do NIVNICe a NWM KDy See VRÁTííM . . . Ae KAŽDOPÁDNě veČer nepůJDuu URCooo na PC -- PRee se sem NEDOSTaNuu a NWM JaaK Too buDee s OBÍHÁNííM . . . ASii POZASTAVííM Na URČITOuu DOBuu -- PROTOŽee se vážně KAŽDeeJ DeN Na PC NEDOSTANuu
Ae nejDee Tuu o KAŽDeeJ DeeN ,, NWM . . . MOŽNá TeeĎ JaK MáM ZARACHa na BuuK TaaK Se na PC TŘEBa nedostaNuu i TÝDeeN a JaKoo Too by POTooM MYSLííM BLoG NEMNěL ASii ani CENuu -- TaaK BYCH ROZMíŠLELaa o ZRUŠENíí
. . . . JSOuu PRÁZKii a VííM Že si je MooC NEUŽIJuu -- A Too Už jeNoom kvůLii
Mí (blbí) RODINěě
KDyž See dostaNuu na PC TaaK VáS MOŽNÁ SBéčka objeHNuu -- ae taky MOŽNÁ Nee
,,PROTOŽe Sii Xii TROCHuu TeeN počítač UŽííT KDyŽ Už Se SeeM TEDaa DOSTANuu
A NeXii SVuuJ POČÍTAČOVeeJ ČAS ztráViit JENooM NA BLOGuu,, Too snad CHÁPETee . . . . Noo ,,DOUFááM Žee mně pochoPíí ASPooŇ PŮLKa z MííCH SBéček

MÁM ZARACHa x(

18. července 2009 v 18:22 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
ČaUu LiDii . . .Noa HLAVNě SBéčka -- NADPIS MLUVíí za VŠee ,, MÁM ZARACHa NA PC A Too na CELÉ PRÁZDNINY
. . . Na PC SICee můŽu ae na NOTEBuuK NEMůŽuu A Já do TeeĎ CHODILaa JENooM NA NOTEBooK ,,PROTOŽee na PC JSeem se NEDOSTALaa -- KVůLii míMuu bráchovi který Jee na PC DENO DENĚ


JEDuu na KOUPALIŠTěě

17. července 2009 v 13:27 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
AHooJ LIDii ,,DNESKa Tuu ASii ceLí Deen NEBUDuu -- JEDuu totiz ze SÉGROuu na KOUPALIŠTěě!! TaK ZATííM ** PP ,, Joo a SB promiŇTee ae dnes vás neobjeHNuu protoŽee nestííhám -- a Zítra Tuu taky nebuDuu protože máme OSLAVuu . . . . ae v NEDĚLii ( Tuu snad ) buDuu !! Ae taky Too NWM jisTě protože MÁM naroZkii-- a MOŽNÁ k nám DOJDee teta z HLUKuu. . . ae v PONDĚLíí mně Tuu MÁTE NA 100 % !! ČáUuTee


od Deníí$ek

17. července 2009 v 13:18 | |>HeLLoO_BaByY<| |  FoR Me

DěKUJuu MooC !!! Jee KLÁŠNýý

OBRÁZeeK xD

16. července 2009 v 20:21 | |>HeLLoO_BaByY<| |  MUSííC

Hodnocení::: 99%
Počet:::1
Čmajznuto komu?::: NeT
Zdroj pro tebe?::: |>HeLLoO_BaByY<|

_music.jpg _music image by toxic_girl_2007

Moee SB

16. července 2009 v 19:41 | |>HeLLoO_BaByY<|
TADyy Jee SEZNAM MííCH SB . . . . .

SPONGEBooB x))

16. července 2009 v 17:37 | |>HeLLoO_BaByY<| |  SpoNGeBoB
Hodnocení::: 100%
Počet:::6
Čmajznuto komu?::: *P@jUl€nQ@*
Zdroj pro tebe?::: |>HeLLoO_BaByY<|

(( ZaSee )) TŘÍDĚNíí SBéček

16. července 2009 v 17:35 | |>HeLLoO_BaByY<| |  °-° THe _ MaLinKa °-°
AHooJ LIDíí (( HLAVNěě SB )) . . Mám STRAŠNeeJ NEPOŘÁDeeK V SB -- a PROToo je Tuu (( ZASee )) TŘÍDĚNíí . . . . . . Mám 24 SB ,,a když někteRým SBéčkům na BLooG NAPíŠuu : "AHooJ ,, JaK See MÁŠ Moee SBéčko ?? OBÍHÁM" TaaK ASPooŇ POLOVINaa SB mi NEODEPííŠe -- NeŘííKám Žee je Too NUTNýý ,,TaaK AE SNaD Jee SLUŠNooST ODPOVěDěěT Nee . . . . . TaKŽee Tuu MÁTE ZASee TŘÍDĚNíí :

NEŠLA ELEKTŘINA x(

15. července 2009 v 21:40 | |>HeLLoO_BaByY<| |  NOVINKY
KOMU NEŠLa ELEKTŘINa
ČaUU LiDii ,, taki u VÁS NEŠLa CHVILKuu ELEKTRIKA ? u NÁS NEŠLA -- KVŮLii "BLBÝ" BOUŘCee xD !! AE UŽ Je Too V POHoo x)) . . .


ENRIQUe IGLESiaS

15. července 2009 v 15:35 | |>HeLLoO_BaByY<| |  MUSííC
ENRIQUe IGLESiaS -- ůů . . . . TUHLee písniČKuu MILUJuu (( ostatNíí taky samozdřejmě )) Na ENRIQUeeHo NIKDoo . . . . .

Avatary 0.2

14. července 2009 v 19:48 | |>HeLLoO_BaByY<| |  Avatary,Picty. . . . . . .
Hodnocení::: 89%
Počet::: 8
Čmajznuto komu?::: BooBee™
Zdroj pro tebe?::: |>HeLLoO_BaByY<|

Betsy-scene girl

14. července 2009 v 19:41 | |>HeLLoO_BaByY<| |  Avatary,Picty. . . . . . .
Hodnocení::: 100%
Počet::: 15
Čmajznuto komu?::: boobee.blog.cz
Zdroj pro tebe?::: |>HeLLoO_BaByY<|